Banc de mostres d’excedents diagnòstics

Col·leccions de qualssevol tipus de mostra (sèrums, plasmes, líquids cefalo-raquidis, orines, teixits...) obtingudes al Parc de Salut Mar com part del procés assistencial.

L'origen històric d'aquesta col·lecció és l'excedent de les proves diagnòstiques de pacients.

Criteris d’elegibilitat del pacient

Pacients amb qualsevol patologia tributaris d'intervenció quirúrgica, de presa de biòpsia o obtenció de mostra de sang o altres fluids.

Criteris d’inclusió

Els pacients elegibles pel reclutament han de complir els següents criteris:

  •        Qualsevol pacient que tingui una indicació clínica de presa de mostra biòpsia o exegètica (cirurgia menor o major) serà elegible per formar part del biobanc.
  •        Qualsevol pacient que tingui una indicació clínica de presa de mostra sanguínia o altres fluids serà elegible per formar part del biobanc. 
  •        Signar el consentiment informat.

Tipus de mostra que es recull

Sèrums, plasmes, líquids cefalo-raquidis, orines, altres fluïds, teixits parafinats.

Es recullen més de 18.000 mostres cada any (nombre de mostres aproximat que corresponen a entrades d'excedents diagnòstics de Parc de Salut Mar).

Finalitat i interès científics

Obtenir mostres procedents de pacients i posar-les a disposició de la comunitat científica per tal de facilitar, promoure i desenvolupar la investigació científica nacional i internacional en relació a diferents tipus de patologia.

Altres Col·leccions