GLOSEN Col·lecció de mostres de Malalties Glomerulars Renals

Col·lecció formada per mostres biològiques de pacients diagnosticats de malaltia glomerular renal mitjançant biòpsia renal.

Criteris d’inclusió dels casos:

  • Pacients que siguin diagnosticats de malaltia glomerular renal.
  • Acceptació de participació mitjançant signatura del consentiment informat./li>

Tipus de mostra que es recull

Teixit renal procedent de l’excedent de diagnòstic de la biòpsia i mostres de sèrum, plasma i orina, obtingudes durant l’ingrés hospitalari en què es practiqui la biòpsia renal.

Finalitat i interès científics

L’objectiu principal d’aquesta col·lecció és el d’obtenir material biològic que permeti la realització d’estudis que permetin millorar el coneixement de la fisiopatologia i el tractament d’aquestes malalties renals poc prevalents, però que són una de les principals causes de necessitat de tractament renal substitutiu en pacients joves (25-44 anys) en el nostre entorn.

Altres Col·leccions