Banc d’ADN de malalties oncològiques

Col·lecció de mostres de material biològic d’alguns dels tumors més prevalents a la població espanyola: tumors sòlids (colorectal, mama, escamós de cap i coll, pulmó, pròstata) i tumors hematològics (leucèmia limfocítica crònica, síndrome mieloproliferativa crònica, leucèmia aguda i limfoma no-Hodgkin), així com les corresponents dades associades.

L’origen històric d’aquesta col·lecció és l’excedent de les proves diagnòstiques de pacients.

Criteris d’inclusió

Els pacients elegibles han de complir els següents criteris:

  • Estar diagnosticat d’alguna de les patologies tumorals més prevalent a la població espanyola segons les definicions estandarditzades i guies de Societats científiques internacionals i tenir una indicació clínica de presa de mostra, biòpsia o exèresi (cirurgia menor o major).
  • Signar el consentiment informat.

Tipus de mostra que es recull

Mostres tumorals (biòpsies, citologies, sang perifèrica, moll de l’os, etc.) de les quals s’extreu l’ADN.

Finalitat general i interès científic

Crear un banc d’ADN amb mostres procedents de pacients oncològics, posar-les a disposició de la comunitat científica per tal de facilitar, promoure i desenvolupar la investigació científica nacional i internacional sobre l’evolució humana, la diversitat genètica/genòmica en relació al càncer, la gènesi d’aquesta malaltia i el seu tractament.

La finalitat específica és: crear un biobanc per posar a disposició de la comunitat científica mostres corresponents a tumors sòlids i hematològics; realitzar un biodipòsit de mostres d’ADN extret de mostres recollides i emmagatzemades; crear de forma paral·lela un biodipòsit de mostres de sèrum com eina útil per a futures anàlisi proteòmiques.

Altres Col·leccions