ERyME: Col·lecció de mostres de malalties reumàtiques i múscul-esquelètiques

Col·lecció formada per mostres biològiques excedents d’intervencions per al diagnòstic i/o tractament de pacients amb malaltia reumàtica o múscul-esquelètica

Criteris d’inclusió

  • Pacient amb malaltia reumàtica i/o múscul-esquelètica que s’ha de sotmetre a intervenció per al diagnòstic o tractament d’aquesta patologia.
  • Acceptació de participació mitjançant signatura del consentiment informat.

Tipus de Mostres

Cèl·lules criopreservades, teixit congelat, extracte de proteïnes, ADN i ARN dels següents orígens: os, cartílag, menisc, teixit muscular i vascular, membrana sinovial, tendons i teixit cutani, totes són mostres excedents de les intervencions diagnòstiques i/o per tractament.

Finalitat i interès científic

Disposar de material biològic i informació clínica rellevant que garanteixin la competitivitat i l’excel·lència de la recerca i permetin la realització d’estudis per a millorar el coneixement en la fisiopatologia i tractament d’aquestes malalties.

Altres Col·leccions