Sol.licituds

Els investigadors interessats en les mostres del MARBiobanc hauran de fer arribar el Formulari de sol·licitud de mostres degudament emplenat a la secretaria del MARBiobanc juntament amb la documentació.

Documentació

  • Sol·licitud
  • Projecte
  • Informe Comitè Ètic de la institució sol·licitant, si s’escau
  • Informe Comitè Científic de la institució sol·licitant, si s’escau
  • Documentació acreditativa del finançament del projecte

Una vegada rebuda la sol·licitud, el MARBiobanc la trametrà als comitès externs del biobanc: Comitè Ètic i Comitè Científic.

En cas d’acceptació de la sol·licitud, se signarà un conveni de transferència de mostres (MTA) entre els dos centres. Un cop signat el conveni es realitzarà l’enviament de les mostres.

En cas que el sol·licitant sigui un investigador principal de l’Hospital del Mar o Parc de Salut Mar i hagi de processar les mostres en el Parc de Salut Mar no caldrà signar aquest conveni.

Sign in

Si les mostres que necessiten no estan disponibles al nostre biobanc pot consultar al web de la Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos

Accés al web Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos

Si de les mostres sol·licitades també necessiteu serveis de genòmica serà necessari que empleneu també la petició de serveis a MARGenomics.

Web MARGenomics