Col·lecció Alzheimer i famílies (Estudi Alfa)

Col·lecció de mostres de voluntaris sans, preferentment descendents de pacients diagnosticats de malaltia d'Alzheimer. 

Criteris d’elegibilitat dels casos

Voluntaris cognitivament sans de 45 a 65 anys, preferentment descendents de persones diagnosticades de malaltia d’Alzheimer, sense malaltia greu i/o antecedents que puguin afectar a les variables de l’estudi. Signar el consentiment informat.

Tipus de mostra que es recullen

  • ADN
  • Plasma

Finalitat i interès científic

Detecció precoç de biomarcadors relacionats amb la malaltia d’Alzheimer.

Altres Col·leccions