FORTIAM, col·lecció de mostres d’infart agut de miocardi

Col·lecció formada per mostres biològiques de pacients diagnosticats d’Infart Agut de Miocardi.

Criteris d’inclusió

  • Edat entre 25 i 74 anys.
  • Pacients amb un primer Infart Agut de Miocardi dels que es pugui obtenir una mostra de sang en les primeres 24 h després de l’inici dels símptomes i que estiguin ingressat en algun dels centres participants en l’estudi.
  • Que acceptin participar en l’estudi firmant el consentiment informat.

Tipus de mostra que es recull

Sèrum, plasma i botons cel·lulars obtinguts durant les primeres 24 h després de l’inici dels símptomes.

Finalitat i interès científic

L’objectiu principal d’aquesta col·lecció és el d’obtenir material biològic que permeti la realització d’estudis dels factors de risc ocults en l’infart agut de miocardi en el nostre entorn.

Altres Col·leccions