Banc de mostres d’infarts cerebrals

Col·lecció de mostres de sèrum i plasma de pacients amb diagnòstic d’infart cerebral.

L’origen històric d’aquesta col·lecció és el projecte Estudi Epidemiològic, que recull la seroteca i genoteca de la malaltia cerebrovascular a l’àrea sanitària de l’Hospital del Mar (BASICMAR).

Criteris d’inclusió

Pacients ingressats a l’Hospital del Mar amb diagnòstic d’infart cerebral d’etiologia isquèmica o hemorràgica, sense limitació d’edat.

  • Realització de proves de ressonància magnètica i/o TAC.
  • Signar el consentiment informat.

Tipus de mostra que es recull

Plasma i sèrum dels pacients escollits.

Finalitat i interès científics

Estudi epidemiològic de la malaltia cerebrovascular amb la finalitat de definir nous factors de risc d’infart cerebral, identificar nous biomarcadors de risc de patir la malaltia i d’indicadors de gravetat o capacitat de recuperació que siguin presents en plasma o sèrum.

Altres Col·leccions