Banc de mostres de patologies pulmonars (Plataforma Biobanc Pulmonar)

És una col·lecció de mostres de teixit pulmonar i informació clínica rellevant obtinguda en pacients que han de ser sotmesos a una intervenció de cirurgia de resecció pulmonar per motius assistencials. La col·lecció inclou mostres de teixit pulmonar, però pot incloure altres mostres biològiques associades (sang, plasma, esput, rentat bronco-alveolar).

L’origen històric d’aquesta col·lecció és el node de l’Hospital del Mar de la Plataforma de biobanc pulmonar del CIBERES.

Criteris d’elegibilitat del pacient

Qualsevol pacient que tingui una indicació clínica de cirurgia de resecció pulmonar serà elegible per formar part del Banc.

Criteris d’inclusió

Els pacients elegibles pel reclutament han de complir els següents criteris:

 • Ser candidat a un dels següents processos quirúrgics:
  • Biòpsia pulmonar
  • Cirurgia de càncer de pulmó
  • Cirurgia reducció de volum pulmonar
  • Cirurgia de resecció no neoplàsica
  • Trasplantament
 • Signar el consentiment informat.

Criteris d’exclusió

Els pacients que reuneixin una de les següents característiques seran exclosos del procediment de reclutament:

 • Negativa a participar o a firmar el consentiment informat.
 • Presència de infecció pulmonar activa.

Tipus de mostra que es recull

Teixit de tots els pacients i altres mostres associades, si és possible. Si el donant així ho autoritza, es podran obtenir altres mostres biològiques associades al teixit pulmonar (sang, plasma, sèrum, rentat bronc alveolar, esput, etc.). En qualsevol cas se seguiran protocols normalitzats.

Finalitat i interès científics

Proveir espècimens i dades de qualitat a investigadors nacionals i internacionals per tal de promoure la investigació biomèdica transnacional.

Col·laborar en la millora del diagnòstic i el tractament de les malalties respiratòries.

Altres Col·leccions