Banc de mostres de pacients amb Grip A (H1N1)

Col·lecció amb mostres de sang perifèrica de tots els casos (i complementàries de sèrum, plasma, saliva, esput, rentat broncoalveolar, biòpsia transbronquial i pulmó en alguns dels casos) de pacients ingressats a l’Hospital del Mar amb diagnòstic de certesa de grip A (H1N1).

L’origen històric d’aquesta col·lecció és un projecte multicèntric finançat pel FIS al CIBERES a causa de la pandèmia de Grip A (H1N1) l’any 2009.

Criteris d’elegibilitat del pacient

Els pacients elegibles pel reclutament han de complir els següents criteris:

  • Individu >17 anys ingressat a l’Hospital del Mar amb diagnòstic de Grip Pandèmica A(H1N1) mitjançant RT-PCR.
  • Signar el consentiment informat

Tipus de mostra que es recull

Sang perifèrica de tots els casos (i complementàries de sèrum, plasma, saliva, esput, rentat bronco-alveolar, biòpsia transbronquial i pulmó en alguns dels casos).

Finalitat i interès científics

Caracteritzar la malaltia produïda pel virus A/H1N1 pandèmic en els casos que requereixin ingrés hospitalari i caracteritzar la resposta biològica de l’hoste mitjançant una mostra de sang perifèrica obtinguda de cada pacient.

Altres Col·leccions