Banc de neoplàsies hematològiques

Col·lecció de mostres de material biològic de pacients diagnosticats de neoplàsia hematològica (Mielodisplàsies, Neoplàsies Mieloproliferatives, Leucèmia Aguda Mieloblàstica, Leucèmia Limfoblàstica Aguda, Mieloma Múltiple, Leucèmia Limfàtica Crònica, Limfoma no-Hodgkin, etc.), així com les corresponents dades associades.

L’origen històric d’aquesta col·lecció és l’excedent de les proves diagnòstiques de pacients.

Criteris d’elegibilitat del pacient

Els pacients elegibles pel reclutament han de complir els següents criteris:

  • Estar diagnosticat d'alguna de les neoplàsies hematològiques segons les definicions estandarditzades i guies de Societats científiques internacionals i tenir una indicació clínica de presa de mostra, biòpsia o exèresi (cirurgia menor o major).
  • Signar el consentiment informat.

Tipus de mostra que es recull

Sang perifèrica, medul·la òssia, suspensions cel·lulars obtingudes per disgregació tissular.

Finalitat i interès científics

Obtenir mostres procedents de pacients, posar-les a disposició de la comunitat científica per tal de facilitar, promoure i desenvolupar la investigació científica nacional i internacional en relació a diferents tipus de patologia hematològica.

Altres Col·leccions