Donants

Tots podem ajudar a que la investigació biomèdica progressi

Als hospitals del Parc de Salut Mar, igual que a la majoria de centres hospitalaris, a banda de la tasca assistencial es realitza investigació biomèdica. En aquest sentit, el material biològic i la informació clínica associada obtinguts per al diagnòstic, tractament o control de les malalties, un cop emprats amb aquesta finalitat, poden resultar també molt útils i necessaris per a dur a terme investigació biomèdica en general. Aquest material biològic que sobra després d’haver fet el diagnòstic i/o el tractament del malalt rep el nom de "material excedent de diagnòstic".

Amb aquest material es poden realitzar estudis científics que millorin la informació de la que disposem actualment i que permetin progressar en la investigació i el coneixement de les malalties (prevenció, diagnòstic, pronòstic i/o tractament), i ésser útils per a futurs pacients. Molts dels avenços científics obtinguts en els últims anys en medicina són fruit d’aquests tipus d’estudis.

Si vostè així ho decideix pot donar el material excedent de diagnòstic que s’obtingui durant el procés assistencial (mostres de sang, líquids biològics i teixits biològics) per a realitzar estudis d’investigació biomèdica, sense que aquest fet li causi molèsties addicionals. Aquest material serà custodiat pel biobanc del Parc de Salut Mar (MARBiobanc).

Destí de les mostres

Aquest material biològic excedent de diagnòstic, a partir de la seva donació, passarà a formar part del biobanc del Parc de Salut Mar (MARBiobanc).

Què és un biobanc?

Un biobanc és un establiment o instal·lació autoritzada, que acull col·leccions organitzades de mostres biològiques (sang, orina, ADN, teixits biològics, etc.) i informació d’interès biomèdic associada. Tant les mostres com les dades son custodiades en les condicions i garanties de qualitat i seguretat que exigeix la legislació vigent. El biobanc s’encarrega tant de custodiar les mostres com de facilitar-les als investigadors que les sol·licitin per tal de dur a terme les seves investigacions. Tots els projectes de recerca que sol·licitin mostres biològiques al biobanc han d’haver estat aprovats prèviament pel Comitè ètic i el Comitè Científic del biobanc.

Descarregueu-vos el tríptic en PDF (2,1Mb)

Si vol ampliar la informació sobre els biobancs

Poden consultar la pàgina web de la Red Nacional de Biobancos,

https://redbiobancos.es/

La donació és voluntària

La cessió de mostres biològiques que vostè realitza al biobanc del Parc de Salut Mar es voluntària i gratuïta. Això suposa que no obtindrà cap benefici econòmic directe per la cessió de les seves mostres i la seva participació en els estudis d’investigació. Vostè no es beneficiarà directament d’aquest estudi, però la seva donació és molt important, ja que contribuirà a progressar en el coneixement de la prevenció, diagnòstic, pronòstic i/o tractament de les malalties. La donació és voluntària i es mantindrà mentre duri l’activitat del biobanc.

Revocació de la donació

En qualsevol moment la persona donant pot revocar el consentiment per a la utilització de les seves mostres biològiques. La revocació del consentiment, s’haurà de sol·licitar per escrit al director del MARBiobanc. Un cop rebuda la sol·licitud, el biobanc es posarà en contacte amb el donant per acordar els termes d’aquesta revocació. Aquesta revocació és lliure i en cap cas repercutirà negativament en la cura assistencial que la persona donant rebi.

Per a qualsevol dubte o consulta poden contactar: marbiobanc(ELIMINAR)@imim.es

Presentacions del Biobanc

Aquí trobaran un recull de les darreres presentacions que ha fet el biobanc en congressos nacionals i internacionals sobre la seva activitat.