Sobre nosaltres

MARBiobanc és el biobanc del Parc de Salut Mar. És un establiment de caràcter públic i sense ànim de lucre, que acull vàries col·leccions de mostres biològiques concebudes amb finalitats de recerca biomèdica i organitzades com a una unitat tècnica amb criteris de qualitat, ordre i destí.

*Llei 14/2007 de 3 de Juliol d’Investigació Biomèdica.

Objectius

Seguint les directrius de la Llei 14/2007 de 3 de Juliol d’Investigació Biomèdica els objectius són:

 • Garantir la traçabilitat i la qualitat de les mostres biològiques humanes i de les dades associades.
 • Consolidar les col·leccions existents al Parc de Salut Mar.
 • Desenvolupar noves col·leccions rellevants per a la comunitat científica.
 • Facilitar l’accessibilitat del material a la comunitat científica assegurant en tot cas un ús racional, ètic i legal dels recursos disponibles.
 • Promoure pràctiques de qualitat.

Funcions

 • Dirigir i coordinar el funcionament global de les col·leccions del Parc de Salut Mar dipositades al biobanc.
 • Gestionar l’entrada de col·leccions (mostres i dades associades), l’emmagatzematge i la traçabilitat de les mostres en tot moment.
 • Garantir la confidencialitat de les dades associades a les mostres.
 • Garantir un bon control de temperatura dels equips on es fa l’emmagatzemament de les mostres.
 • Gestionar les sol·licituds de mostres.
 • Formació del personal tècnic del biobanc i dels tècnics dels grups promotors de les col·leccions en les àrees de: codificació, criopreservació, traçabilitat de les mostres i gestió de la qualitat de les col·leccions.
 • Assessorar en qüestions tècniques, ètiques i legals referents a la creació de col·leccions.
 • Implementar un programa de millora continua integrat dintre del Sistema de Gestió de la Qualitat del Biobanc.

Estructura MARBiobanc

El biobanc ha de comptar amb un director científic, un responsable del fitxer i estar adscrit a dos comitès externs, un científic i un d’ètica, respectivament, que assisteixen el director del biobanc en les seves funcions.

Estructura MARBiobanc

El MARBiobanc s’estructura al voltant de tres àrees, una que inclou principalment els teixits (sòlids i hematològics), una que inclou excedents del laboratori d’anàlisi clíniques i l’altra que inclou la resta de mostres no teixits (sèrums, plasmes, orines i altres). Cada una d’elles habilitada adequadament per emmagatzemar i custodiar el tipus de mostra específic.

Línies de responsabilitat

Titular del MARBiobanc i Responsable del fitxer: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Direcció MARBiobanc

Direcció Científica: Núria Somoza Abelló(ELIMINAR)
Secretaria: Eulàlia Puigmartí Pich(ELIMINAR)
Patòloga: Mar Iglesias Coma(ELIMINAR)

Responsables Tècnics Biobanc

Responsable Tècnic (IMIM): Núria Somoza Abelló(ELIMINAR) (IMIM)
Responsable Tècnic (H. del Mar): Beatriz Bellosillo Paricio(ELIMINAR) (HMar)
Personal tècnic del Biobanc: Erica Torres Fernández(ELIMINAR)Rebeca Rueda Miret(ELIMINAR) i Lidia Ruiz Moya(ELIMINAR) (HMar)

Comitès Externs del Biobanc

Memòria anual

Veure memòria anual