Notícies

JORNADA INFORMATIVA DE LAS PLATAFORMAS ISCIII DE APOYO A LA I+D+i en BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD.

Jornada ISCIII

07/06/2024

foto

El MARBIobanc ha participat a la jornada que es va fer  el divendres 7 de juny de  2024 a la sala Dolors Aleu (Parc Científic de Barcelona)

L'Institut de Bioingenieria de Catalunya va acollir la Jornada Informativa de les Plataformas ISCIII de Apoyo a la I+D+i en Biomedicina y Ciencias de la Salud, organitzada per la Plataforma ISCIII de Biomodelos y Biobancos (P_ISCIII_BB), la Plataforma ISCIII de Dinamització i Innovació de les Capacitats Industrials del SNS i la seva Transferència Efectiva al Sector Productiu (ITEMAS), i la Plataforma ISCIII de Suport per a la Investigació Clínica (SCReN), en endavant anomenades "Plataformas ISCIII", junt amb Nanomed Spain.

Informació Jornada