Notícies

El MARBiobanc ha participat en el IBBL BIOSPECIMEN PROFICIENCY TESTING (PT)

el MARBiobanc han participat en el IBBL BIOSPECIMEN PROFICIENCY TESTING (PT)

20/04/2023

Aquest és el 6è any consecutiu que el que els Serveis Científico Tècnics (SCT) i el MARBiobanc han participat en el  IBBL BIOSPECIMEN PROFICIENCY TESTING (PT) recolzat per ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories).

El Programa PT és un control de qualitat extern que proporciona les eines necessàries per verificar la precisió i l'exactitud dels mètodes de treball, així com l'eficiència dels mètodes de processament de mostres biològiques.

S'ha participat en nou programes obtenint resultats satisfactoris i en 4 d'ells molt satisfactori ("Very Satisfactory").

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç:

https://www.lih.lu/en/translational-medicine/translational-medicine-operations-hub/integrated-biobank-of-luxembourg-ibbl/