Notícies

19 D'OCTUBRE DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA

DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA

19/10/2022

El càncer de mama és una proliferació cel·lular maligna que s'origina a la glàndula mamària.El càncer de mama es pot diagnosticar avui dia a les etapes inicials (aquelles en què encara no s'ha notat cap símptoma). La mamografia ha mostrat ser la prova més eficaç per detectar de manera precoç aquest tipus de càncer.

Es consideren els següents factors de risc:

· L'edat, de manera que augmenta el risc i és el principal factor de risc.

· Antecedents personals de càncer de mama.

· Antecedents personals de proliferacions benignes de la mama.

· Tenir una densitat mamària elevada a les mamografies.

· Antecedents familiars de primer grau de càncer de mama.

· Mutacions genètiques que augmenten el risc.

· Menarquia precoç, menopausa tardana o absència d'embaràs.

· Ús de teràpia hormonal substitutiva així com la combinació d'estrogen i progesterona després de la menopausa.

· Exposició a radiacions ionitzants, especialment durant la pubertat, i les mutacions hereditàries relacionades amb aquest càncer.

· Consum d'alcohol.

· Obesitat.

Tots podem ajudar a que la investigació biomèdica progressi. Si vostè així ho decideix pot donar el material excedent de diagnòstic que s'obtingui durant el procés assistencial (mostres de sang, líquids biològics i teixits biològics) per a realitzar estudis d'investigació biomèdica, sense que aquest fet li causi molèsties addicionals. Hi ha una xarxa de biobancs gestionant les mostres biològiques humanes per a la recerca biomèdica

Enllaços relacionats