Notícies

15 de setembre Dia Mundial del Limfoma

Dia Mundial del Limfoma

13/09/2022

El 15 de setembre se celebra el Dia Mundial del Limfoma para recordar la importància d'aquesta malaltia i els símptomes acompanyants amb l'objectiu d'aconseguir un diagnòstic més precoç, clau per a la lluita contra aquesta malaltia.

Es tracta d'un tipus de càncer que afecta a les cèl·lules del sistema limfàtic, encarregat d'actuar contra a les infecciones i les malalties neoplàsiques, format pels ganglis limfàtics, la melsa, el timus i la medul·la òssia.

Es divideix en dos grups principals:

  • Limfoma de Hodgkin. Principalment el pateixen persones joves, i con més freqüència homes que dones.
  • Limfoma no Hodgkin. Es el sisè càncer més freqüent en dones i el setè en homes i és més habitual en persones adultes que en nens.

Tots podem ajudar a que la investigació biomèdica progressi. Si vostè així ho decideix pot donar el material excedent de diagnòstic que s'obtingui durant el procés assistencial (mostres de sang, líquids biològics i teixits biològics) per a realitzar estudis d'investigació biomèdica, sense que aquest fet li causi molèsties addicionals. Hi ha una xarxa de biobancs gestionant les mostres biològiques humanes per a la recerca biomèdica

Enllaços relacionats