Notícies

23 Maig Dia mundial melanoma

20/05/2022

Calendari

El melanoma és un càncer de pell, un dels tumors de major incidència en el ser humà. Te el seu origen en la superfície cutània, concretament en els melanòcits, les cèl·lules que fan el color fosc a la pell. En general, poden ser fàcilment visibles.

 En els últims anys, han augmentat el número de casos, possiblement pels hàbits d'exposició al sol.

Cal destacar el seu caràcter prevenible i curable.

Tots podem ajudar a que la investigació biomèdica progressi. Si vostè així ho decideix pot donar el material excedent de diagnòstic que s'obtingui durant el procés assistencial (mostres de sang, líquids biològics i teixits biològics) per a realitzar estudis d'investigació biomèdica, sense que aquest fet li causi molèsties addicionals. Hi ha una xarxa de biobancs gestionant les mostres biològiques humanes per a la recerca biomèdica

Enllaços relacionats