Notícies

Presentació de les dades de l’activitat 2021 dels Biobancs

27/04/2022

Des del Grupo trabajo de Social, dins del Programa ELSI del Hub de Biobancos de la Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos, s'ha treballat en l'elaboració d'un document que recull l'activitat desenvolupada al llarg de l'any 2021 pels Biobancs membres de la Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos des de l'any 2020.

Aquestes dades s'han obtingut a partir de les dades aportades per cada Biobanc tenint en compte la informació relativa a diferents criteris:

-nombre de donants col·laboradors

-nombre de mostres generades

-tipus i nombre de mostres entregades per a la investigació

-nombre de projectes i publicacions realitzades gràcies al suport dels biobancs

-nombre d'associacions de pacients amb les que es té relació.

Coordinación PISCIII Biobancos y Biomodelos

Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)