Notícies

10 anys enfortint llaços per a una investigació biomèdica de qualitat

El X Congreso Nacional de Biobancos va debatre a València el seu paper "clau" en la investigació biomèdica

23/10/2019

El X Congreso Nacional de Biobancos celebrat el 17 i 18 d'octubre a València, va reunir a més de 200 representants de més de 50 biobancs.

La trobada va ser organitzada per la Red Nacional de Biobancos, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (Ciberes) i la Red Valenciana de Biobancos. S'han tractat temes com la contribució dels biobancs al descobriment de biomarcadors de malalties i a la medicina personalitzada, el valor afegit que aporta el seu treball en xarxa a l'hora d'obrir noves oportunitats d'investigació o la importància de contar con una informació clínica de qualitat associada a les mostres com a garantia per a fer estudis transnacionals d'èxit.

Es van analitzar també aspectes com la participació dels ciutadans en la donació de mostres, les noves tecnologies, el consentiment informat digital i els reptes ètics i legals relacionades amb la protecció de los dades.

Montserrat Torà, directora científica del MARBiobanc va moderar una de les taules rodones i respecte a la necessitat de millorar la visibilitat dels biobancs en la societat, va comentar: "S'ha de prendre consciencia de la importància de que les mostres residuals de cirurgia, endoscòpia, biòpsia o sang dels pacients en els hospitals es cedeixin als biobancs una cop finalitzats els processos de diagnòstic o tractament que van fer necessària la seva obtenció. Aquestes mostres són de una gran utilitat per a que la ciència avanci. Però per a que puguin ser utilitzades en investigació, es indispensable que el propi pacient firmi un consentiment informat".

Aquest congres ha tingut una amplia difusió en la premsa nacional i local.