Notícies

La Nova Plataforma MARGenomics ja és una realitat

13/12/2018

El dia 13-12-2018 es va celebrar l'acte de presentació de la nova plataforma MARGenomics  (https://margenomics.imim.es) a la sala Josep Marull de l'Hospital del Mar.

Aquesta Plataforma d'anàlisi molecular i genòmica està orientada principalment a la recerca traslacional (de la bàsica a la clínica). Té com a objectiu assessorar i acompanyar l'investigador en totes les fases del procés d'anàlisi genòmica des de l'inici en el disseny del projecte, passant pel processament de les mostres, i fins a l'anàlisi final de les dades i la discussió dels resultats.

MARGenomics inclou l'actual Servei d'Anàlisi de Microarrays (SAM) i es coordina amb la plataforma MARBiobanc que gestiona les cessions de mostres a projectes de recerca.Per una millor gestió d'aquestes plataformes es crea una secretaria única MARGenomics/MARBiobanc.

Els serveis que s'ofereixen són:

  • Assessorament en el disseny experimental
  • Extracció d'ADN i/o ARN en diferents tipus de mostres
  • Qualitat de l' ADN/ARN (Quantificació i Integritat)
  • PCR quantitativa en temps real ( qPCR)
  • Microarrays d'Expressió i Genòmics
  • Next Generation Sequencing. Anàlisi de les dades obtingudes mitjançant la utilització d'eines bioinformàtiques i clústers computacionals