Notícies

Renovació de la Certificació del MARBiobanc (ISO 9001:2015)

28/05/2018

El MARBiobanc de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ha superat l'auditoria de l'empresa de certificació AENOR per renovar les seves acreditacions. El procés es va portar a terme els dies 17 i 18 de maig. L'acreditació és vàlida fins el 2020.

L'auditoria va certificar que el MARBiobanc continua complint els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 de sistemes de gestió de la qualitat. El resultat reflectit en l'informe indica que aquest sistema es troba ben encaminat cap a l'assoliment d'un grau d'eficàcia òptim. No s'han detectat no conformitats i s'han empès correccions de les principals observacions detectades.

Aquesta certificació suposa el reconeixement de la tasca desenvolupada per part del personal del MARBiobanc  per adaptar la seva estructura als requeriments de la normativa. El MARBiobanc va ser un dels primers biobancs de la Plataforma Nacional de Biobancs de l'Institut  de Salut Carlos III en certificar-se l'any 2017 per a la ISO 9001:2015.