Notícies

Resolució definitiva RED NACIONAL DE BIOBANCOS Convocatòria 2018-2020

19/12/2017

Congeladors

El MARBiobanc continuarà formant part de la RED NACIONAL DE BIOBANCOS segons la resolució definitiva de la convocatòria 2018-2020 publicada el dia 5-12-2017.

Per la nostre institució és un fet molt rellevant ja que al formar part d'aquesta xarxa es dona visibilitat tant a nivell nacional com internacional i facilita l'intercanvi de mostres entre diferents centres.